DATE | 19 กรกฎาคม 2562

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
- เมนูสถิติสามารถใช้งานได้แล้วครับ สามารถดูสถิติหนังสือส่ง และ หนังสือรับตั้งแต่ปี 2555 ถึงปีปัจจุบัน
- สามารถแก้ไขรหัสผ่านหน่วยงานได้แล้ว
- แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ต้องการโปรแกรมเพิ่ม กรุณาติดต่อ พ.ต.ท.รณยุทธ นภาโชติ รอง ผกก.สภ.หนองรี จว.กาญจนบุรี ภ.7 หมายเลขโทรศัพท์ 096 991 7244
e - Document RPCA 2016 © Developed By Pol.Lt.Col.Ronayut Napachot